Політика конфіденційності

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Інформація про обробку персональних даних

У контексті Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, що скасовує Директиву 95/46/EC (Загальні правила захисту даних) та Закон № 18/2018 Coll. Щодо захисту особистих даних ми виконуємо зобов’язання щодо надання інформації у зв’язку з обробкою ваших особистих даних.

Будь ласка, прочитайте наступну інформацію про те, як ми обробляємо ваші особисті дані.

Хто контролює особисті дані?

Оператором персональних даних є Flying Dog s.r.o. із зареєстрованим офісом за адресою: Irkutská 1209/20A, Bratislava – Rusovce 851 10, ідентифікаційний номер компанії: 50173545, внесений до Торгового реєстру Окружного суду Братислави I, розділ: Sro, номер справи: 114871/B(далі іменований як “Оператор”)

Інформаційні системи

Оператор обробляє ваші персональні дані (далі – «Зачеплена особа») для індивідуальних цілей у наступних інформаційних системах:

База даних клієнтів
Автосервіс
Маркетинг
Бухгалтерські документи

Для яких цілей ми обробляємо персональні дані та яка правова основа для їхньої обробки?

Обробка договорів та переддоговірні відносини:

Ми маємо право обробляти ваші персональні дані без вашої згоди на основі договірних та переддоговірних відносин з метою визначення потреб та вимог клієнта, а також з метою укладання та виконання договору з клієнтом (переддоговірного та договірні відносини із замовником) на оренду будинку на колесах. На основі переддоговірних відносин ми обробляємо ваші особисті дані, наприклад, якщо ви заповнюєте та надсилаєте нам контактну форму на нашому веб-сайті.

Обробка згоди:

Ми можемо обробляти ваші персональні дані тільки за вашою згодою з метою прямого маркетингу (надсилання новин та ділових пропозицій електронною поштою). Ви маєте право відкликати цю згоду в будь-який час, клацнувши посилання для відмови від підписки безпосередньо в електронному листі, надісланому в інформаційному бюлетені (відмова від відповідальності), або надіславши запит на електронну пошту: caravan.fd@gmail.com

Від кого ми отримуємо особисті дані та які особисті дані ми можемо обробляти?

Ми збираємо ваші особисті дані безпосередньо від вас.

Ми обробляємо такі персональні дані:

– титул, ім’я, прізвище, дата народження, номер народження, адреса постійного проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, національність, графічне зображення, посвідчення особи.

Ви можете відкликати свою згоду на обробку персональних даних у маркетингових цілях у будь-який час тим способом, яким ви його надали, або письмово, в електронному вигляді або особисто за контактною адресою оператора.

Ми можемо обробляти ваші персональні дані за допомогою відповідних найнятих обробників, таких як бухгалтерські, маркетингові чи маркетингові послуги. Ми гарантуємо, що всі постачальники дотримуються застосовного законодавства, дотримуються конфіденційності та обробляють ваші дані виключно в рамках укладених контрактів та належним чином захищають їх відповідно до вимог GDPR та міжнародних стандартів.

Додаткова інформація

Оператор надає персональні дані для належного виконання укладених із замовником договорів компаніям (далі – «Посередники») на підставі взаємного договору,
Оператор заявляє, що при виборі посередників він звертав увагу на їхню професійну, технічну, організаційну та кадрову компетентність, а також на їхню здатність гарантувати безпеку оброблюваних персональних даних відповідно до Європейського регламенту GDPR та Закону про захист персональних даних.
Оператор заявляє, що він вжив усіх заходів відповідно до Європейського Регламенту GDPR та Закону про захист особистих даних, і цим зобов’язується захищати ці дані від випадкового, а також незаконного пошкодження та знищення, випадкової втрати, зміни, несанкціонованого доступу та розкриття, оскільки а також будь-які інші неприпустимі форми обробки у сенсі заходів, вжитих у проекті безпеки GDPR.
Посередник зобов’язується обробляти персональні дані лише в обсязі та на умовах, погоджених у договорі з контролером.
Оператор заявляє, що не надаватиме особисті дані посередникам, крім перерахованих тут.
Оператор заявляє, що він збиратиме особисті дані в обсязі, необхідному для виконання зазначеної мети, та оброблятиме лише відповідно до мети, для якої вони були зібрані.
Контролер повинен зберігати конфіденційність оброблюваних ним персональних даних. Обов’язок збереження конфіденційності зберігається після завершення обробки персональних даних.

Як довго ми зберігатимемо особисті дані?

Ми зберігатимемо ваші особисті дані протягом терміну дії контракту та протягом періоду, встановленого законом для їх архівування, або протягом часу, необхідного для досягнення мети.

Персональні дані, отримані при заповненні контактної форми з метою переддоговірних відносин, обробляються виключно протягом 1 року, і якщо договір не буде укладено, дані будуть видалені із системи.

Ми маємо право обробляти персональні дані, отримані за вашою згодою (з метою маркетингу) для цієї мети, доки згоду не буде відкликано.

Які ваші права щодо обробки ваших особистих даних?

Право доступу до персональних даних:

Оператор зобов’язаний надати суб’єкт даних (особа, якій він обробляє персональні дані) підтвердження того, що він обробляє персональні дані, що належать до нього, суб’єкт даних має право на доступ до його персональних даних в обсязі, передбаченому статтею 15 GDPR.

Право на виправлення особистих даних:

Суб’єкти даних мають право виправляти свої особисті дані, якщо вони є неточними або неповними. Контролер повинен без невиправданої затримки виконувати запити виправлення особистих даних.

Право стерти (забути):

Оператор зобов’язаний видалити особисті дані суб’єкта даних без невиправданої затримки, якщо:

особисті дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були отримані або оброблені іншим чином,
заінтересована особа відкликає згоду, на підставі якої здійснюється обробка,
якщо немає іншої правової основи для обробки персональних даних,
зацікавлена особа заперечує проти обробки, і законні підстави для обробки відсутні,
суб’єкт даних заперечує проти обробки, і персональні дані були оброблені незаконно,
особисті дані повинні бути видалені, щоб виконати юридичне зобов’язання відповідно до законодавства Союзу або законодавства держави-члена, якому підпорядковується контролер,
Індивідуальні дані було отримано у зв’язку з пропозицією послуг інформаційного суспільства.

Запит на видалення також може бути поданий суб’єктом даних, якщо його або її дані обробляються незаконно та незаконно щодо GDPR.

Запит на видалення не застосовується оператором, якщо обробка необхідна:

для здійснення права на свободу вираження поглядів та інформації,
виконати юридичне зобов’язання,
для виконання завдання, що виконується у суспільних інтересах,
з причин суспільного інтересу в галузі охорони здоров’я,
для архівування у суспільних інтересах, для наукових чи історичних досліджень чи для статистичних цілей,
для доказу, затвердження чи захисту юридичних вимог.

Право обмежувати обробку персональних даних:

Суб’єкт даних має право вимагати, щоб контролер обмежив обробку його чи її особистих даних в одному з таких випадків:

суб’єкт даних заперечує точність персональних даних протягом періоду, що дозволяє контролеру перевірити точність персональних даних,
обробка є незаконною, і суб’єкт даних заперечує проти видалення особистих даних і натомість вимагає обмеження їх використання,
контролеру більше не потрібні особисті дані для цілей обробки, але суб’єкту даних вони потрібні для підтвердження, затвердження чи захисту юридичних вимог,
суб’єкт даних заперечував проти обробки відповідно до статті 21 (1). 1, доки не буде підтверджено, що законні причини з боку оператора переважають законні причини зацікавленої особи.

Якщо обробка обмежена, такі персональні дані будуть оброблятися, крім зберігання:

тільки за згодою заінтересованої особи,
доводити, відстоювати чи захищати судові позови,
для захисту прав іншої фізичної чи юридичної особи,
з причин, що перевищують суспільні інтереси Союзу або держави-члена.

Право на передачу особистих даних:

Суб’єкт даних має право отримати свої персональні дані, надані оператору, та має право передавати ці дані іншому оператору (наприклад, при зміні постачальника певної послуги). За запитом оператор зобов’язаний дозволити передачу даних у структурованому, широко використовуваному та машиночитаному форматі (наприклад, XML або CSV).

Вебсайт компанії

Веб-сайт www.flying-dog.eu (далі «Сайт») знаходиться під керуванням Flying Dog s.r.o. із зареєстрованим офісом: Irkutská 1209 / 20A, Bratislava – Rusovce 851 10. Цей веб-сайт не збирає та не обробляє жодних особистих даних про відвідувачів нашого сайту, якщо тільки ви самі не вирішите надати такі дані. Надання персональних даних на нашому веб-сайті є добровільним, але якщо ви надаєте їх, ви також підтверджуєте, що ознайомилися з умовами обробки ваших персональних даних, і надаєте дозвіл на використання цих даних для цілей, зазначених при введенні персональних даних.

Цей сайт також містить посилання на інші сайти, наприклад, Сайт виробника автопричепів LMC (Німеччина) або соціальна мережа. На цьому сайті діє власна політика конфіденційності і Flying Dog s.r.o не несе відповідальності за сторонні сайти.

Файли cookie

Наш веб-сайт використовує файли cookie тільки для покращення роботи з нашим веб-сайтом, ми не відстежуємо та не ведемо жодної статистики.

З ким ви можете зв’язатися з приводу обробки персональних даних?

У нашій компанії немає призначеної особи, яка відповідає за захист персональних даних. Якщо у вас є питання або пропозиції щодо обробки ваших персональних даних, напишіть нам за адресою: caravan.fd@gmail.com. Ви маєте право подати скаргу до Управління захисту особистих даних www.dataprotection.gov.sk, якщо ви вважаєте, що ваші права були порушені.